Neděle, 4 června, 2023

/

Oprava auta po nehodě – jak postupovat?

Stali jste se účastníkem nehody a teď je potřeba auto opravit. Jakým způsobem to vyřešit a je možné zvolit autorizovaný servis nebo opravu svépomocí? Vše podstatné se dozvíte v našem článku.

Poškození vozidla a odškodné

Bez ohledu na to, jak škodu vypořádáme, zda přebíráme hotovost do ruky nebo bezhotovostní formou, máte nárok na náhradu nákladů na opravu vozidla a to v případě, že došlo k poškození v celém rozsahu škůdcem. Výše náhrady škody na věci se proto odvozuje od ceny věci, což je podle § 492 odst. 1 NOZ hodnota věci vyjádřená v penězích. Určuje se jako cena obvyklá. Je možné požadovat také náhradu za pokles ceny automobilu.

Poškozený má v případě nehody nárok na odškodné na majetku, za újmu na zdraví i nemajetkovou újmu. Náhrada škod na majetku se týká jak vozu, tak věcí, které ve voze byly, například mobilní telefon. V případě totální škody má pak nárok na úhradu tzv. obvyklé ceny vozidla (tj. cena, za kterou lze vozidlo pořídit k danému dni).

Na co máte nárok:

  • Škoda na vozidle – odtah a poskytnutí náhradního vozidla, úhrada opravy a náhrada za totální škodu.
  • Věcná škoda – náhrada zničených věcí ve voze – oblečení, mobil, atd.
  • Újma na zdraví – bolestné, odškodnění trvalých následků, úhrada nákladů na léčení a rehabilitaci, náhrada ušlého zisku, atd.
  • Další nemajetková újma – odškodnění za zásah do soukromého života

Řešení škody po nehodě

Při pojistné události můžete vše nechat na pojišťovně. Tam je třeba nahlásit škodu a pojišťovna nechá vůz opravit. Pojišťovna uhradí na základě faktury z autoservisu veškeré náklady. V případě, že máte ve smlouvě spoluúčast na pojistném plnění, při převzetí vozu ještě uhradíte částku odpovídající sjednané výši spoluúčasti.

Plnění opravy vozidla rozpočtem

Další možností je plnění rozpočtem, kdy nahlasíte pojistnou událost, po dohodě s likvidátorem pojišťovna stanoví plnění rozpočtem, kdy vychází z tabulkových cen za opravy a náhradní díly. Tabulky vychází z průměrných cen náhradních dílů a cen práce. Likvidátor v rámci tohoto rozpočtu vyčíslí rozsah škod a pojišťovna vyčíslí finální výši pojistného plnění, případně odečte spoluúčast. Inkasované plnění rozpočtem lze poté využít k opravě vozidla svépomocí.

Po nehodě by nemělo docházet k pochybnostem, ale někdy jsou učiněna neuvážená rozhodnutí, a to z náhlého popudu nebo nátlaku pojistitele. Neměli byste se rozhodovat unáhleně a navrhovat ad hoc řešení. Opravujte vůz pouze s ohledem na vaši bezpečnost, jízdní komfort a vaši kapsu.

Oprava vozu za použití originálních náhradních dílů

Originální díly mají oproti náhradním tu výhodu, že na vůz perfektně pasují. Je jednodušší je vyměnit, případně upravit. Pokud vůz vyžaduje lakování nebo klempířské doplňky, použití autorizovaných komponentů zajistí splnění všech norem. Rozdíl v tloušťce nově naneseného laku nebude. Spolehlivost zaručují i prvky od výrobce. Majitel vozu si může být jistý, že vyměněný díl bude fungovat stejně jako ten poškozený v důsledku nehody a poskytne nám stejnou životnost jako ostatní tovární díly.

Je však jen na vás, zda si svůj automobil opravíte svépomocí nebo v servisu autorizovaném, neautorizovaném, smluvním nebo nesmluvním. Při výběru vám může poradit také vaše pojišťovna, která vám nabídne své smluvní autoservisy.