Neděle, 4 června, 2023

/

Přepis auta na nového majitele v zastoupení. Plná moc

Někdo chce přepsat auto na syna nebo manželku, jiný prodává svůj starý vůz a kupuje si novější model. V každém případě se tento úkon neobejde bez příslušné administrativy. Jak postupovat v situaci, kdy se jedna ze stran nemůže k přepisu osobně dostavit? Koho lze zplnomocnit a jak? 

Na počátku všeho je prodej, respektive nákup vozidla. Prodejce a kupující se dohodnou na vzájemném obchodu, a po prohlídce, kontrole a zkušební jízdě dochází k podpisu kupní smlouvy

Kupní smlouva nesmí postrádat osobní údaje obou zúčastněných stran, tedy jméno a příjmení prodávajícího i kupce, adresu bydliště, zpravidla také jejich rodná čísla. Nedílnou součástí smlouvy je identifikace vozidla. Zejména registrační značka, VIN a číslo velkého technického průkazu.Nesmí chybět ani cena vozidla, datum prodeje a podpisy obou stran.

Pokud je převod plánován v rámci rodiny, je potřeba sepsat darovací smlouvu, bez níž nelze přepis provést. Darovací smlouva nemá přesně stanovenou formu, ovšem měla by obsahovat identifikaci obou smluvních stran, specifikaci auta, označení vozu jako daru bez nároku na odměnu, stejně tak potvrzení přijetí daru a podpisy zainteresovaných stran. 

.

Přepis auta z otce na syna je většinou vyřešen jako dar. Administrativě však přesto musí být učiněno za dost. 

Před samotným přepisem vozu je potřeba s ojetým autem absolvovat evidenční kontrolu na STK. Kontrolovány spolu s technickým průkazem bývají zejména VIN – číslo karoserie, barva karoserie, typ motoru, výrobní štítek, pneumatiky a ráfky, tažné zařízení a počet míst k sezení. S sebou je nutné přinést oba technické průkazy, uhradit poplatek a vyčkat na protokol o evidenční kontrole

Přepis auta – co je potřeba 

Přepsat vozidlo je možné na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, bez ohledu na bydliště vlastníka vozu. Mnozí, kteří přepisují auto poprvé, se často ptají na otázku “Přepis auta – co je potřeba?” 

Úředníci na přepážce budou potřebovat především osobní doklady obou stran, velký i malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla), zelenou kartu jako doklad o platném povinném ručení, protokol o evidenční kontrole ne starší než 30 dní a stvrzenku o zaplacení poplatku za přepis vozu ve výši 800 Kč.

TIP: Nejlevnější pojistka na auto začíná již pod tisíci korunami ročně. Cenu povinného ručení i havarijního pojištění spočítá online kalkulačka. 

Formulář Přepis vozidla je k dostání běžně na úřadě. Oficiálně se nazývá Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. Přepis musí být uskutečněn do 10 pracovních dnů od prodeje. 

Plná moc pro přepis vozidla

Nemůže-li se jedna ze smluvních stran zúčastnit přepisu vozu osobně, může zmocnit jakoukoliv plnoletou osobu, která je svéprávná a způsobilá k právním úkonům. Plná moc pro přepis vozidla musí být s úředně ověřeným podpisem. 

Předání klíčů od auta je ta nejmenší věc. Předchází mu velká administrativa, kterou není radno podceňovat. 

Pokud se nechává zastupovat prodejce, je vždy doporučováno si následně ověřit, zda k převodu skutečně došlo. Nový vlastník totiž může dlužit na povinném ručení, případně obdržet pokuty za dopravní přestupky. Všechny tyto nepříjemnosti budou adresovány stávajícímu registrovanému vlastníkovi, byť je současným fyzickým majitelem již osoba jiná.

Co obsahuje plná moc

Plná moc pro přepis vozidla nemá pevně definovaný rámec. Základní údaje

  • identifikace zmocněnce i zmocnitele (jméno, rodné číslo, bydliště)
  • úkon, k němuž zmocnitel zmocněnci uděluje plnou moc – zde přepis vozidla
  • identifikaci přepisovaného vozidla (značka, model, registrační značka, VIN) 
  • datum platnosti plné moci
  • úředně ověřený podpis zmocnitele

Podpisy na plné moci lze úředně ověřit na pobočkách Czech Point, které bývají na České poště. Případně u jakéhokoliv notáře v České republice.